Overige informatie

 

De walletjes in het bos zijn rabatten. Hier was het vroeger te nat om bomen aan te planten. Door de aarden walletjes stonden de bomen niet helemaal in het water. De huidige plantengroei leert dat het hier nog steeds behoorlijk nat kan zijn. De bodem is begroeid met mossen en varens. Ook het pijpenstrootje voelt zich hier thuis.

Landgoedeigenaren hadden een voorliefde voor uitheemse boomsoorten. De huidige eigenaar  IJssellandschap (nb sinds 1948 is het landgoed in handen van de Verenigde Gestichten) zet deze traditie voort. Voor de vijver van het landhuis staan 5 amberbomen. Achter de boerderij zijn enkele catalpa’s aangeplant. Bomenliefhebbers komen zo wie zo aan hun trekken. Kastanje, beuk, zilverspar, eik, lariks, grove den, berk, pseodo-acacia, douglasspar, els, een willekeurige opsomming.

De huisplaats van het landgoed met de voormalige boerderij, het oude jachthuis en de jachtopzienerswoning (ontworpen door Deventer achitect Knuttel) is niet toegankelijk. Het noordelijke deel van De Kranenkamp is in het bezit van de familie Houck. Dit gebied is al meer dan 3 eeuwen niet verkocht, maar steeds vererfd.

Abdij Sion, van oudsher toebehorende aan de Orde van de Cisterciënzers van de Strikte Overservantie is in 1883 opgericht en eind 2015 verkocht, samen met de omliggende gronden aan stichting Nieuw Sion (abdij), IJssellandschap en de omliggende boeren (gronden).