Gebouwen

Gebouwen met karakter

 

Naast bos en landbouwgronden bezit IJssellandschap op het Oostermaet meerdere gebouwen. Deze woningen en bedrijfsgebouwen zijn verhuurd of verpacht. Als gevolg van ontwikkelingen in de agrarische sector zijn ook in het Oostermaet boeren genoodzaakt te stoppen met hun bedrijf. Daar waar het mogelijk is, en er een geschikte ondernemer gevonden wordt komt er een nieuw bedrijf op de boerderij. Daar waar dat niet kan zoekt IJssellandschap naar een alternatieve invulling van de boerderij. Momenteel zijn er in dit complex nog een aantal boerderijen van de stichting met een beroepsmatige bedrijvigheid: de Kleine Brander (Biologische Geitenhouderij) en Zomerdijk (gemeentelijk monument, melkvee) aan de Oostermaetsdijk, het Wiechink (zorgboerderij) aan de Oerdijk en Schouwenberg (melkvee) aan de Apenhuizerenkweg. De boerderijtjes Heuvink en Oosterhof (gemeentelijk monument) gelegen aan de Oerdijk worden particulier bewoond. Voor de boerderijen Oostermaet (gemeentelijk monument, zie hierboven) en Grote Brander (Rijksmonument) is gezocht naar een passend invulling. De jachthuizen (gemeentelijk monument) aan de Oostermaetsdijk zijn volledig opgetrokken uit hout en zijn nog vrijwel identiek aan het moment van bouwen (rond 1905) en zijn door de gemeente Deventer aangewezen als gemeentelijk monument en eigendom van IJssellandschap.