Vandaag de dag

Grondgebruik vandaag de dag

 

IJssellandschap heeft twee pijlers in het gebied: landbouw en bosbouw. De landbouwgronden zijn voor een deel bij bedrijven op eigen boerderijen in pacht of worden gepacht door agrariërs die geen boerderij van IJssellandschap bewonen. De bossen worden door de Stichting zelf geëxploiteerd. Door soortensamenstelling en leeftijdsopbouw van de bomen in het bos wordt er via geïntegreerd bosbeheer periodiek hout uit het complex geoogst. Daar waar de functies productie, natuur en recreatie elkaar verdragen worden ze gecombineerd. Daar waar dat niet gaat mogen ze ook los van elkaar bestaan. Dit geldt voor beide vormen van grondgebruik. (bosbeheerplan)