Zorg

 

IJssellandschap heeft via haar wortels van de Gasthuizen een nauwe betrokkenheid met de zorg. Op erve Oostermaet is samen met Woonbedrijf ieder1 en de JP van de Bentstichting gewerkt aan de realisatie van wonen voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Hiertoe zijn in de bestaande bebouwing en herbouw van te slopen schuren 12 wooneenheden gerealiseerd. Op erve de Grote Brander heeft jeugd- en opvoedhulp Pactum haar intrek genomen na een grootscheepse verbouwing. Heden ten dagen is de Grote Brander een Leerboerderij voor jongeren. Zie pachters/huurders (link toevoegen) voor meer informatie en websites.