Droog, droger, droogst

In 2018, 2019 en nu opnieuw in 2020 is het droog. En zo vroeg in het jaar. Na de natte wintermaanden met herstel van het grondwaterpeil zijn april en mei droog, warm en vaak met een stevige drogende oosten wind. De grafiek van de KNMI met het neerslagtekort in Nederland 2020 laat het heel duidelijk zien. De zwarte lijn (tekort 175 mm op dit moment) zit begin juni duidelijk boven de rode lijn van 1976, de grijze lijn van 2018 en de groene lijn met 5% droogste jaren. Het neerslagtekort van begin juni is meer dan 100 mm hoger dan het “gemiddelde” neerslagtekort begin juni (ca. 75 mm.).

Onze boeren haalden een kwalitatief goede maar qua hoeveelheid karige eerste snede binnen en vervolgens groeit er niet veel meer. Je ziet het om je heen: weinig groei in de mais, korte gelige graslanden. Gezaaid gewas komt bijna niet op. Het is nog vroeg in het jaar maar er zijn wel degelijk zorgen bij de boeren over de oogsten. Wij vrezen voor onze nieuwe bosaanplant vooral op de plekken waar we fijnspar hebben moeten opruimen en nieuw bos hebben aangeplant, zoals in de Oostermaet. En natuurlijk is er altijd het gevaar van bosbrand, wanneer alles kurkdroog is. Hopelijk gaat het de de komende dagen regenen en buigt de zwarte lijn naar beneden!

Nieuwsbrief