Gemeenteraadsleden Deventer de boer op

Woensdag 11 mei hebben raadsleden van gemeente Deventer op uitnodiging van Salland Boert en Eet Bewust in samenwerking met LTO Salland, stichting IJssellandschap en de Agrarische Natuurvereniging Groen Salland een bezoek gebracht aan het buitengebied van Deventer. Doel van de middag was om kennis te maken in een informele setting en in gesprek te gaan over de thema’s van dit moment, zoals de toekomst en leefbaarheid van het buitengebied, de boer-burger verbinding en het verhogen van de biodiversiteit.

Rond het middaguur werden de raadsleden ontvangen bij aspergeteler en melkveehouder Hans Nieuwenhuis in Diepenveen. Na een lunch met streekproducten en kijkje bij het aspergeland vertrokken de raadsleden per huifkar met trekker naar familie Smale, die in Schalkhaar een melkveebedrijf runt met daarnaast het recreatiebedrijf BoerenBed Het Wesselink.

Onderweg stopte de huifkar bij een demonstratie van het inzaaien van een bloemrijke akkerrand. Veel Sallandse boeren zaaien deze akkerranden in, in samenwerking met de agrarische natuurvereniging ANV Groen Salland en ondersteunt door stichting IJssellandschap. Een verfraaiing voor het Sallandse landschap waar in het bloeiseizoen niet alleen veel passanten van genieten, maar vooral ook de insecten, vlinders en allerlei kleine zoogdieren. Goed voor de biodiversiteit dus!

Het was een waardevolle ontmoeting, met goede gesprekken en de afspraak om met elkaar in gesprek te blijven over de thema’s die het platteland rondom Deventer raken.

 De middag is georganiseerd door Salland Boert en Eet Bewust, een stichting van Sallandse boeren die zich inzetten voor een betere verbinding tussen voedselproducent en – consument.

Nieuwsbrief