Herstel riet Katerstede De Nieuwe Maas

Pal aan de dijk tussen Olst en Deventer, vlakbij landgoed De Haere staat rijksmonument en katerstede De Nieuwe Maas. Een katerstede is een kleine ‘hutachtige’ boerderij. Katerstedes komen voornamelijk voor aan de IJssel in Salland, in Twente en de Achterhoek. Het gaat om kleine stukken land die werden verpacht aan keuterboeren. Dit boerderijtje heeft jaarankers die het jaartal 1731 aangeven en is hiermee dus al eeuwenoud. In de loop van de tijd is het boerderijtje uitgebouwd en aangebouwd, maar de originele vorm is toch nog altijd grotendeels in takt. Echt een Sallands pareltje.

De boerderij heeft een rietgedekt wolfdak (wolven komt van ‘welven’, glooien). Vroeger werd er gebruik gemaakt van stro, dat overbleef van de roggeoogst. Toen de roggebouw verdween, maakte het stro plaats voor riet dat ook veel langer mee gaat. Recent is een deel van de rietenkap vervangen en is er extra timmerwerk uitgevoerd aan de sporen van de kap. Ook een deel van het dak van de bijbehorende schuur is vervangen. Uiteraard is bij deze restauratie/vervanging gebruik gemaakt van riet uit de “kop van Overijssel”. Door de goede waterkwaliteit waarin dit riet groeit mag dit riet zich als één van de beste kwaliteit riet ter wereld noemen. Door de gunstige ligging van de daken (zon en wind kan er goed “omheen”) kunnen deze daken weer circa 30 tot 35 jaar mee. De karakteristieke rolnok zal tussentijds één of twee keer vervangen moeten worden gezien de gemiddelde technische levensduur van deze toegepaste nok.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door rietdekkersbedrijf Hans Aarnink uit Lettele en zijn mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel in het kader van ‘Het verhaal van Overijssel’. Deze subsidie is aan IJssellandschap toegekend voor het ontwikkelen van fietsroutes door het IJssellandschap met verhalen uit het landschap en daarnaast voor restauratie- en herstelwerkzaamheden aan cultureel erfgoed, in dit geval dus aan rijksmonument De Nieuwe Maas.

IJssellandschap zet zich niet alleen toegewijd en toekomstgericht in op het gebied van landerijen, landgoederen en bos maar ook voor het herstel en het behoud van (monumentale) panden, hoeves en bijzondere vaste landgoedelementen (zoals Folly en theehuis op de Haere). Met onze meerjarenplanning houden wij onze (monumentale) vaste eigendommen goed op peil. Onze eigen schilders en timmerman zetten zich in voor het behoud en de restauratie en derden worden ingehuurd daar waar nodig. Hout dat onder andere wordt aangewend voor toepassingen zoals luiken, gebinten en gevelbekleding halen we veelal uit ons eigen bos.

VOOR

NA

Nieuwsbrief