Beperkt gedeelte lage uiterwaarden Keizersrande permanent afgesloten

Lage uiterwaarden Keizersrande afgesloten 

Steeds meer wandelaars en hondenbezitters genieten van de uiterwaarden bij Keizersrande, het gebied tussen De waterzuivering in Deventer en ter hoogte van Landgoed Nieuw Rande aan de IJsseldijk in Diepenveen.

De toegenomen recreatie in het gebied en met name loslopende honden,  vormen hierbij een bedreiging voor de vogels en andere dieren die hier leven.  Daarom heeft IJssellandschap besloten een beperkt gedeelte van de uiterwaarden Keizersrande permanent af te sluiten voor recreatie. Het gaat hier alleen om de lage uiterwaarden, oftewel het struingebied direct langs de IJssel en de graslanden ter hoogte van boerderij De Stobbenweerd aan de Hoevelmansweg (zie kaart). Hier was voorheen buiten het broedseizoen een klein rondje toegestaan. Dit gedeelte wordt al elk jaar afgesloten tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli. Om de afsluiting deels te compenseren wordt het gebied naast de waterzuivering door IJssellandschap in samenwerking met de ondernemers van Boerderij Keizersrande,  deels ingericht als recreatiezone.  Uiteraard kan men net als voorheen jaarrond door de uiterwaarden wandelen over de aangelegde paden parallel aan de IJsseldijk.

Leefgebied van de dieren
De lage uiterwaarden is het gebied langs de IJssel tussen de recreatieve paden en het water. Vele soorten vogels en zoogdieren zoeken hier naar eten, brengen hier hun jongen groot of gebruiken de plek als tussenstop van een lange reis. Ook is het in beheer van Boer ‘n Buffel Keizersrande die op biologisch dynamische wijze de uiterwaarden verrijkt.  Zij zorgen door middel van extensieve begrazing van de kudde voor een goede doorstroming van de IJssel bij hoog water en een gevarieerd landschap. De uiterwaarden zijn ook onderdeel van natuurnetwerk Nederland en Natura 2000.

Bedreiging
IJssellandschap merkt dat de recreatie nog altijd toeneemt, door heel veel welwillende bezoekers. Helaas is er toch ook meer verstoring in al haar gebieden en ook in de lage uiterwaarden. Dat vormt een bedreiging voor plant en dier.  Honden dienen aangelijnd te zijn maar juist de veelal loslopende honden verstoren de dieren die hier leven. In de uitwerpselen van honden kan bovendien neospora zitten, een parasiet. Als een drachtige koe of buffel die hier graast,  drager wordt van deze parasiet is de kans groot dat het kalf voor geboorte sterft.

Opengesteld onder voorwaarden
Het grootste gedeelte  van de uiterwaarden blijft toegankelijk voor wandelaars om hier heerlijk te wandelen over de routepaden. Net als in onze andere gebieden dienen wandelaars met hond deze wel aan de lijn te doen. Stichting IJssellandschap gaat de capaciteit uitbreiden voor de controle hierop.  Ter hoogte van de Rembrandtkade is er overigens al een gemeentelijk hondenlosloopgebied ingesteld dat aansluit op de nieuwe recreatiezone.

Klik op de kaart om te vergroten

juni2023

Nieuwsbrief