Nieuwe Bestemming Beltenbosch

Sinds een tijdje is er veel beweging rondom huis Beltenbosch aan de Schapenzandweg op Landgoed Nieuw Rande in Diepenveen. Dit oude huis wordt de bedrijfswoning van Huis Nieuw Rande, maar werd ooit gebouwd als zondagschooltje.

Op het ‘grote huis’ Nieuw Rande woonde in de 19e eeuw de familie Statenus. Barones Stratenus vond godsdienstonderwijs een onmisbaar onderdeel van de opvoeding. Ze liet daarom in 1898 dit zondagsschooltje bouwen voor de kinderen van de pachters op het landgoed. De oude boerderij ‘In den Belte’ moest hiervoor wijken en verklaart de huidige naam:  ‘Beltenbosch’.

Het zondagsschooltje is niet lang in gebruik geweest.  Waarom precies is niet bekend. Misschien omdat de Beltenbosch een goed huis bood voor de toenmalig jachtopziener Duivenvoorde (die later ging wonen in het verdwenen jachthuis, tegen over Huis Nieuw Rande). Het schooltje werd verplaatst naar de ‘Silo’ van Landgoed Wijnbergen aan de Olsterweg in Olst. Na Duivenvoorde heeft de familie Reitsma decennialang in het huis gewoond. Dhr. Reitsma is na het overlijden van zijn vrouw verhuisd naar elders.

Zodra er een pand vrij komt wordt er binnen IJssellandschap gekeken naar een nieuwe invulling. De wachtlijst aan gegadigden voor onze veelal historische panden, is meestal lang. Er wordt een afweging gemaakt van het doel en de mogelijkheden in combinatie met de eventuele kandidaten. In het geval van de Beltenbosch, gelegen aan de rand van het landgoed, is er voor gekozen om het pand te verbouwen en samen met de voormalige chauffeurswoning aan de oprijlaan toe te voegen aan het hoofdhuis. Zo ontstaat er een mooi landgoedensemble. De Beltenbosch krijgt de bestemming bedrijfswoning en is hiermee gekoppeld aan de ondernemers die Huis Nieuw Rande, in dit geval hotel Gaia, uitbaten.

IM’ architecten tekenden voor de verbouwing die door Rob Ruiter, bouwmanager IJssellandschap, wordt begeleid. Bouwbedrijf Overmars en Koetsier Wesepe zijn de uitvoerders.  De interne verbouwing loopt op het einde en is indrukwekkend. Het pand bestond uit meerdere kamertjes met verlaagde plafonds,  en is nu van binnen volledig gestript en opnieuw opgebouwd. De contouren van het oude schooltje zijn binnen weer duidelijk zichtbaar doordat de hoogte is teruggebracht en de oude plafondbalken weer in het zicht zijn. Ook zal er een aanpassing plaatsvinden waardoor aan de buitenkant de voormalige bestemming als (zondags)schooltje weer duidelijker zichtbaar wordt.

We wensen de familie Kleine Schaars iedere dag het zondag-gevoel  op deze historische plek.

 

                

Nieuwsbrief