(GESLOTEN) Bestuursvacature

Wie vult ons bestuur aan?

IJssellandschap is een particuliere landgoederenstichting met een geschiedenis die terug gaat tot in de middeleeuwen. We beheren 4300 ha landgoederen, boerderijen, natuur, bos- en agrarische grond in de wijde omgeving van Deventer.  De visie “Land-Goed” is hierbij leidend. Land is onze bestaansbasis en het land goed beheren vraagt om een evenwicht tussen oud en nieuw, ideaal en zakelijkheid, korte en lange termijn, landbouw en natuur, publiek en privaat belang. IJssellandschap is een toegewijd beheerder, partner van haar pachters en huurders en een pro-actieve ontwikkelaar.

We zijn op zoek naar een Bestuurslid voor IJssellandschap, met kennis van en een netwerk in de landbouw,
die een bijdrage wil leveren aan een natuurrijk agrarisch cultuurlandschap in en rond Deventer.

Als bestuur zoeken wij een nieuwe collega die ons aanvult met eigen persoonlijkheid, ervaring, inzicht, kennis en netwerk.  Jouw  inbreng geeft een ruimere basis aan onze beleidskeuzes. De huidige tijd kent grote vraagstukken op het gebied van energie, klimaat, landbouw en natuur, (juist) ook bij IJssellandschap zijn deze thema’s relevant. Dit vraagt om continuïteit in beheer èn nieuwe wegen en verbanden. De grote thema`s krijgen concrete uitwerkingen in besluiten over onze boerderijen, bos, natuur, landgoederen en monumenten. Maar ook in de samenwerking met onze partners!

Als bestuur en directie hebben we kennis en ervaring in huis op het gebied van besturen en overheden (diverse niveaus), rentmeesterschap, financiën, recht, landbouw, natuur, landschap, energie, klimaat, water, cultuurhistorie en monumenten.  We vertegenwoordigen met elkaar al een mooie mix aan competenties, netwerken en achtergronden. Met jouw komst wordt dit verbreed en verdiept!

Door het aanstaande afscheid van onze bestuurder met veel kennis van en ervaring in de landbouw, zijn wij op zoek naar iemand die deze expertise heeft om ons bestuur aan te vullen.

Dit ben jij:

  • Je hebt aantoonbare kennis van en een relevant netwerk in de landbouw. Bij voorkeur ben je werkzaam in de landbouwsector en je bent goed op de hoogte van de landelijke en Europese ontwikkelingen in de landbouw- en voedseltransitie;
  • Goed ondernemerschap van onze pachters vormt de basis van IJssellandschap. Je hebt zicht op de landbouweconomie en herkent nieuwe haalbare verdienmodellen. Je hebt kennis van en ervaring met de uitdagingen die omgevingsgerichte / natuurinclusieve / duurzame landbouw met zich mee brengt;
  • Naast dat je goed op de hoogte bent van de ontwikkelingen in het landelijk gebied heb je ook gevoel bij de lange traditie van IJssellandschap en de rol van de pachters daarin;
  • Als nieuwe bestuurder heb je kwaliteiten die bijdragen aan afgewogen besluitvorming: luisteren, lezen, alle kanten van een probleem verkennen, alvorens een besluit te nemen;
  • Je bent geen pachter van Stichting IJssellandschap.

Je bent jong of jong van geest. IJssellandschap richt zich op de lange termijn. We houden daarbij rekening met de wensen en behoeften van volgende generaties. Verjonging van ons bestuur kan ons daarbij helpen.


Dit bieden wij:

Een actief en ervaren bestuur, bestaande uit 5 leden,  dat zich bezig houdt met zeer relevante en interessante vraagstukken van deze tijd. Je levert een bijdrage aan een natuurrijk agrarisch cultuurlandschap in en rond Deventer. Bestuurslid van IJssellandschap is een onbezoldigde functie. Er is een onkostenvergoeding en reiskostenvergoeding beschikbaar.

Jaarlijks zijn er ca. 9 vergaderingen in de (dinsdag)avonduren. Daarnaast zijn er enkele bijzondere bijeenkomsten of uitnodigingen.

Interesse? 

Dan graag een schriftelijke reactie aan: mevr. J Snepvangers, directeur IJssellandschap  vóór 18 maart 2024 a.s.
Per email: secretariaat@ijssellandschap.nl.
De eerste gespreksronde vindt plaats op donderdagavond 4 april 2024. Eventuele tweede gesprekken zijn gepland op : 16 april 2024.

Voor verdere info: raadpleeg  www.ijssellandschap.nl
of neem contact op met directeur Judith Snepvangers, tel.  0570-635955 (tussen 09.00 u 13.00, of spreek een bericht in dan wordt er contact opgenomen).

 

Nieuwsbrief