Uitvoering verduurzaming gebouwen van start!

De komende jaren maken we een groot aantal van onze panden zo duurzaam mogelijk. Omdat het veel monumentale gebouwen betreft, een uitdaging. We boden onze huurders en pachters al kleine maatregelen en Dick Wichers houdt zich sinds afgelopen juni bij IJssellandschap bezig met het ‘grotere werk’. Na een orienteringsperiode, onderzoek en overleg met huurders en pachter, ook van hen vraagt het een investering,  is er een organische planning gemaakt. Het eerste pand wordt nu daadwerkelijk onder handen genomen. Dick: “ja, dat is mooi, dat we nu echt gaan uitvoeren”.

Wat kan wél?
De eerste grootscheepse verduurzamingsmaatregelen worden uitgevoerd bij een stadspand, het kantoor van BWK aan de Bagijnenstraat in de binnenstad van Deventer. Het gebouw dateert uit de 17e eeuw . Dick: “bij zo’n oud stadspand kijk je naar de opbouw. Hoe is het gemetseld, hoe is de dakafwerking,  de aansluiting op de buurpanden. Isolatie aan de buitenkant is hier vaak niet mogelijk, en binnen zijn vloeren deels van marmer of bijzonder gelegd parket. Dat breek je niet zomaar open. We kijken vooral naar wat wél kan, hier uiteraard in overleg met het bestuur van BWK. In dit geval is er winst te halen bij de grote kozijnen, grote oppervlakte glas verbruiken immers veel energie. Daarnaast is het een hoog pand, warmte verdwijnt via het plafond. Door de verdiepingsvloer te isoleren hou je de warmte beter vast.  We verduurzamen zoveel mogelijk biobased, met materialen die direct of indirect een natuurlijke oorsprong hebben. We gebruiken in dit pand bijvoorbeeld op biologische wijze geprepareerd papierpulp als isolatiemateriaal”.

Efficiënt samenwerken
En daar blijft het bij? Dick: “Nee, met mijn collega Rob Ruiter, die het dagelijks beheer van de panden bij IJssellandschap uitvoert werk ik ook nauw samen. In zijn meerjaren onderhoudsplanning staat aan de Bagijnenstraat het saneren van het asbestdak nu op de agenda, dan kunnen we ook gelijk isoleren.  Zo combineren we de verduurzamingsmaatregelen met het reguliere onderhoudswerk, wel zo efficiënt”.

Dick vervolgt: “Dit is de start in de uitvoering. Er is net een heel interessante bouwhistorische onderzoek gedaan bij  De Grote Beurse, een prachtige 18e eeuws historische boerderij in Terwolde en ook Huis Nieuw Rande/Hotel Gaia bij Diepenveen staat voor nu op het programma. We willen zoveel mogelijk maar het is tevens een rekensom. Welke maatregelen hebben groot effect, wat kan en wil de huurder/pachter mee financieren? Het vergt onderzoek en overleg.  Er geldt geen verplichting voor verduurzaming op monumentale panden. Maar we willen graag mee werken aan de opgaven waar we allemaal voor staan. Natuurlijk om energie te besparen én het (woon)comfort te vergroten maar ook om bij te dragen aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid”.

Febr,2024 JN


IJssellandschap beheert naast landerijen, natuurgebieden, landgoederen en bos ook gebouwen. We hebben ca 80 adressen in eigendom met daarop boerderijen, 2 landhuizen met koetshuizen en bijgebouwen, 1 molen en een aantal andere historische panden. Daarnaast beheren we 3 panden voor stichting Burgerweeshuis en Kinderhuis (BWK). Als particuliere zelfstandige stichting financieren we de instandhouding van dit cultuurhistorisch erfgoed overwegend uit de inkomsten van pacht en huur.


Burgerweeshuis en Kinderhuis: https://bwkdeventer.nl/ en
https://ijssellandschap.nl/ons-nieuws/burgerweeshuis-actief-op-zoek/

Zie ook: https://ijssellandschap.nl/ons-nieuws/welkom-dick-wichers/

Dick Wichers
Nieuwsbrief