Welkom bij IJssellandschap – Marieke Butterhoff, bestuurslid

Trekker rijden kan ze, én koeien melken. Marieke Butterhoff, is geboren en getogen in Twente en begin dit jaar toegetreden tot het bestuur van IJssellandschap. Tegenwoordig houdt ze zich als eigenaar van Buro Kantelaar bezig met verander-, en vernieuwtrajecten in het brede speelveld van duurzaamheid, ondernemerschap en gebiedsontwikkeling; ‘zolang ik kan kantelen ben ik op mijn best’. Marieke woont samen met haar man en 2 kinderen in Oosterbeek. Ze geniet daar van uiterwaarden en bos,  het landschap dat ook het IJssellandschap zo kenmerkt.

Maatschappelijk bijdragen
Marieke: ‘Ik was aan het rondkijken omdat ik graag maatschappelijk wil bijdragen in de vorm van een bestuursfunctie. Ik kende IJssellandschap als organisatie nog niet, maar dacht direct toen ik de vacature zag; dit is mooi,  hier komt heel veel samen.  De maatschappelijke relevantie, de continue balans tussen ondernemerschap en natuurbeheer, het publieke en private belang. Ik heb altijd veel op en met die scheidslijn en balans gewerkt, nog steeds trouwens. Daar herken ik mijzelf heel duidelijk in. Daarbij ben ik weliswaar in Twente opgegroeid, maar voel ik me ook verbonden met Overijssel’.

Marieke heeft onder andere recent 4 jaar in opdracht van de provincie Overijssel het programma Waardemakers opgezet. Marieke: ‘Daar heb ik een breed Overijssels netwerk door opgebouwd. In Waardemakers heb ik met MKB ondernemers gewerkt aan nieuwe verdienmodellen op het gebied van duurzaamheid. Daar zit op inhoud ook een klik. Het zijn de waarden van IJssellandschap en mijn eigen waarden die hier overeenkomen. We moeten nu eenmaal naar andere verdienmodellen toe, waar duurzaamheid een rol speelt’.

Je wordt bestuurslid en neemt mee..
‘Mijn ervaring op strategisch niveau zet ik graag in voor IJssellandschap. Ik heb als ondernemer een brede blik en ben creatief. Daarnaast heb ik inhoudelijke kennis op het gebied van verschillende werkvelden van duurzaamheid, ook op het gebied van agro & food transitie. Ik hou van dat verbinden, van het bouwen van onderaf aan nieuwe samenwerkingen en netwerken van ondernemers om zaken voor elkaar te krijgen. Voorbij het praten van ‘we hebben ergens een visie en daar willen we naar toe’ maar vooral over de ‘hoe’ vraag’.

De thema’s die nu spelen, energietransitie en circulaire economie zijn natuurlijk belangrijke thema’s voor IJssellandschap.  Marieke:  ‘ik zie het als een breed pallet, dat je van verschillende kanten kunt bekijken. Niets van de oplossingen die nu geboden worden is zaligmakend. Maar hoe kun je deze oplossingen complementair aan elkaar maken. Dat is de uitdaging’.

Gekke tijd
Na 2 bestuursvergaderingen heeft Marieke een positieve indruk gekregen: ‘Het is natuurlijk echt een gekke tijd, waarin we elkaar digitaal ontmoeten en er weinig ruimte is voor ‘even een koffie in de wandelgangen’.  Ik verheug me op de verdere persoonlijke ontmoetingen en een nadere kennismaking met het IJssellandschap. In de meivakantie heb ik  wel alvast  met man en kinderen, die allemaal enorm van het buitenleven houden, het IJssellandschap verder ontdekt. Een prachtig landschap met afwisselend grote vergezichten in de uiterwaarden en om iedere hoek in het kleinschaliger landgoederenlandschap een ander perspectief, van mooie landbouwbedrijven, historische bebouwing en een diversiteit aan natuurwaarden. Waardevol om als bestuurslid hieraan een bijdrage te mogen leveren’.

Het bestuur van IJssellandschap bestaat uit 5 leden. Marieke Butterhoff vervangt Rob Schouten (secretaris).  De opzet van de samenstelling is dat de leden diverse expertises hebben en uit verschillende werkvelden komen. Het bestuur bestaat uit: mevr. Godelieve Wijffels, voorzitter; dhr. Frans Holleman, lid ; Marieke Butterhoff, secretaris; dhr. Marius Werker, penningmeester; mevr. Margo Meijerink, lid.

Nieuwsbrief