Welkom bij IJssellandschap: Frans Holleman

Kennismaking met Frans Holleman, bestuurslid IJssellandschap

Geworteld in deze streek, dat is wat Frans Holleman (53), bestuurslid sinds oktober 2019, duidelijk uitstraalt, al doet zijn tongval enigszins anders vermoeden. “Klopt, ik ben geboren in Velsen maar op mijn 11e met mijn ouders deze kant op gekomen . Na latere omzwervingen door studie en werk, weer teruggekomen om niet meer weg te gaan. De sterke verbintenis met het (IJssel)landschap in deze regio is ook de reden waarom hij reageerde op de bestuursfunctie: “vanuit mijn expertise en bevlogenheid kunnen bijdragen aan het beheer, instandhouding en de ontwikkeling van het buitengebied, mijn eigen leefomgeving en vooral gericht op de lange termijn”.

Verhaal van de plek
Frans werkt als Regiodirecteur Noord, Oost en Midden bij BPD, Bouwfonds. Met zijn opa als aannemer c.q. restauratiespecialist is de appel niet ver van de bekende boom gevallen. Via de MTS naar de HTS en de TU Delft bouwmanagement & vastgoedbeheer, en nog altijd met een hart voor restauratie. Frans: “achter elk project dat ik initieer zit een verhaal en een ideaal. Het verhaal van de plek. Dat kan gaan om het pakhuisje dat er van oudsher al stond waar we de nieuwe wijk omheen ontwikkelen of zoals bij deelplan De Hoven (Stadshagen) in Zwolle, een van de projecten waar ik het meest trots op ben, de eiken die daar zijn blijven staan en een basis vormden voor het ontwerp van de wijk”.

Nieuwe Monumenten
De plannen die worden ontwikkeld zijn vaak complex , afhankelijk van de tijdsgeest en vergen een lange adem. De toekomstige bewoners staan altijd centraal. Aan de ontwikkeltafel zitten vele partijen zoals overheid/gemeenten, woningbouwverenigingen, particulieren en ondernemers. Frans: “mijn kracht ligt in deze vaak complexe processen, om als een spin in het web er voor te zorgen dat er mogelijkheden worden gecreëerd door samenwerking. De puzzelstukken zo in elkaar passen dat er met een mix van zakelijkheid en ideaal nieuwe monumenten voor de toekomst worden gecreëerd”. Hij brengt hiermee voor IJssellandschap ook een breed (bestuurlijk) netwerk met zich mee, en heeft kennis van zaken wat betreft grondposities en toekomstgericht ontwikkelen.

Erfenis
Op de vraag hoe Frans naar het IJssellandschap kijkt antwoord hij: “Tijdens mijn rondtour met Jaap (Starkenburg, directeur), heb ik een goed inkijkje gekregen in de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie, ook bij de pachters en de werkplaats. Ik kijk met diep respect omdat een erfenis van meer dan 750 jaar op een adequate manier wordt beheerd. Hierbij worden de historie, de opgaven van vandaag en een blik in de toekomst prachtig bij elkaar gebracht en de juiste, en soms ook best lastige discussies gevoerd”.

Praktisch
De typisch Sallandse praktische-mentaliteit is wat Frans kenmerkt. Ietwat spijtig geeft hij aan: ”soms mis ik in mijn dagelijks werk de directe praktijkkant. Met je laarzen in het veld. Ik bouw nu privé een huis en kan ervan genieten om samen met de architect en aannemer ter plekke te zoeken naar innovatieve oplossingen. Daarom ook sleutel ik graag in mijn schaarse vrije tijd met een vriend in een schuur auto’s (kitcar) in elkaar”.

Frans is getrouwd met Annemarie, heeft 2 (oudere) kinderen en gaat medio dit jaar verhuizen van stad Deventer naar land Eikelhof/Olst. Naast zijn bestuursfunctie bij IJssellandschap neemt hij onder andere zitting in de Raad van Advies van de NVR en is hij lid van de PRO (Provinciale Raad voor Omgevingsbeleid) die gevraagd en ongevraagd Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de provincie Gelderland adviseert over omgevingsbeleid. Verder is Frans graag met zijn hond buiten in, hoe kan het ook anders..….. het IJssellandschap!


Het bestuur bestaat uit 5 leden. Frans Holleman vervangt Dhr. Hans Peter Benschop (directeur Trendbureau) die vanwege een nieuwe functie en bijbehorende verhuizing afscheid heeft genomen. De opzet van de samenstelling is dat de leden diverse expertises hebben en uit verschillende werkvelden komen. Het bestuur bestaat uit: mevr. Godelieve Wijffels, voorzitter; dhr. Frans Holleman, lid ; dhr. Rob Schouten, secretaris; dhr. Marius Werker, penningmeester; mevr. Margo Meijerink, lid.

Het bestuur stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, houdt toezicht en vormt een klankbord voor de directie. Directie en bestuur laten zich daarnaast over beleidsonderwerpen adviseren door een breed samengestelde Raad van Advies onder voorzitterschap van mevr. Lidy Klein Holkenborg.

 

Nieuwsbrief