Werk in uitvoering: Keizersrande Boer ’n Buffel

Welkom bij Keizersrande Boer ’n Buffel!

Momenteel zijn medewerkers van onze buitendienst aan het werk in het gebied Keizersrande in de uiterwaarden bij Deventer langs de IJssel. Het betreft een hernieuwd welkom aan de bezoekers van dit gebied dat eigendom is van IJssellandschap en voor een groot gedeelte gepacht wordt, en in beheer is van de nieuwe ondernemer Boer ’n Buffel Keizersrande (voorheen Natuurderij Keizersrande). Zij zijn sinds 1 januari 2023 met de aziatische waterbuffels op boerderij Keizersrande neergestreken (www.boernbuffel.nl).

Veel blijft hetzelfde: heerlijk wandelen op de recreatieve paden in een prachtig gebied waar natuurbeheer en waterveiligheid voorop staan. Maar er wordt ook een aantal aanpassingen gedaan. Doel is om duidelijkheid te creëren als het gaat om recreatie en om in de lage uiterwaarden meer rust te krijgen voor plant en dier. Daarnaast is het ook voor de biologisch dynamische buffelboer belangrijk dat de buffels veilig kunnen grazen, badderen en van en naar de stal kunnen kuieren.

Recreatiezone
Als eerste wordt het gebied naast de waterzuivering, tussen Hoevelmansweg en Rembrandtkade ingesteld als recreatiezone (zie kaartje). Hier is het onder voorwaarden toegestaan om langs de waterkant te recreëren. Ook wordt dit per 16 juni 2023 een hondenlosloopzone. In het hele gebied, te beginnen met de recreatiezone,  wordt nu de bebording aangepast zodat het ook letterlijk zichtbaarder wordt dat je op bezoek bent in het gebied van Keizersrande Boer ’n Buffel. Half juli worden de huidige hekken die niet meer goed open of dicht kunnen gerenoveerd of vervangen. Gelijktijdig worden er informatiepanelen over het gebied en Boer ’n Buffel geplaatst.

De lage uiterwaarden
De lage uiterwaarden zijn elk jaar vanwege het broedseizoen afgesloten van 15 maart tot 15 juli. Per direct heeft IJssellandschap er voor gekozen om dit gebied permanent als rustgebied voor planten en dieren in te stellen. Wandelen is er daarom niet meer toegestaan. De reden om de lage uiterwaarden als rustgebied in te stellen is de toegenomen recreatiedruk waarbij met name de vele loslopende honden een bedreiging vormen voor de vogels en andere dieren die hier leven.

Er wordt momenteel een raster met schapengaas geplaatst daar waar het pad naar de lage uiterwaarden leidde, dat ook bescherming biedt aan de waterbuffels die hier kunnen lopen, badderen en gras eten. Op termijn wordt het raster vervangen door een heg.

Wandelaars die het natuurgebied Keizersrande Boer ’n Buffel verder in willen lopen, kunnen zoals gebruikelijk uiteraard jaarrond genieten van een wandeling over de aangelegde wandelpaden in de uiterwaarden. Honden moeten daar wel altijd aan de lijn!

Het volledige persbericht over de lage uiterwaarden vind je HIER

13juni2023

 

Nieuwsbrief