Zet de beweging in! Symposium IJssellandschap- een terugblik

Op do. 6 juli jl hebben we genoten van een prachtige inspirerende middag tijdens ons symposium Zet de beweging in! op Keizersrande bij Boer ’n buffel

Het thema zet de beweging in, is actueler dan ooit. Juist nu is het belangrijk om in beweging te zijn, om stappen te blijven zetten om het landelijk gebied te versterken voor de lange termijn. Hoe maken we de grote opgaven behapbaar? Hoe bewegen we gezamenlijk in de goede richting? Onder andere Hans Peter Benschop en Erben Wennemars inspireerden de aanwezigen om in beweging te komen in deze soms ingewikkelde tijd. Tijdens de veldsessies ‘In beweging met….’  gingen 9 experts met de deelnemers concreet aan de slag in het dynamische landschap van de IJssel met diverse themas: De bodem, kunst, de pers, De IJssel, wilde planten, data, buffels, boeren en met voormalig directeur Jaap Starkenburg.

Meer dan honderd deelnemers waren aanwezig vanuit overheden, maatschappelijk partners, ondernemers en adviseurs. Met het symposium hebben we mensen bij elkaar gebracht die allemaal actief zijn in het landelijk gebied. Mensen die samen met de maatschappij aan zet zijn om de grote transitie naar een schoon en natuurrijk landelijk gebied, waar het goed ondernemen is vorm te geven. Als iedereen een stap zet, komen we samen in beweging en kunnen we ook samen versnellen!

Meer praktische wijsheid nodig

Hans Peter Benschop nam ons mee naar schijnbaar twee verschillende plattelandswerelden. De wereld van de documentaire ‘Brommers Kiek’n’ van Geertjan Lassche uit 2017[1], waarin 2 groepen jongeren van het Overijsselse platteland een jaar lang werden gevolgd en de beleidswereld van het platteland met al haar urgente grote opgaven: droogte, stikstof, zorg om het verdwijnen van boeren, afname van biodiversiteit, etc. Bijzonder opvallend bij de groep jongeren van het platteland is dat zij zeer tevreden zijn met hun leven op het platteland en ook hun toekomst positief inzien. Dat staat bijna haaks op de beleidswereld waar juist ontevredenheid over het heden heerst en grote zorgen over de toekomst zijn.

Hans Peter gaf ons heel nadrukkelijk een opdracht mee: alleen als jullie deze werelden (weer) weten te verenigen kun je daadwerkelijk tot transitie van het landelijk gebied komen. Hij benadrukte hierbij het belang van praktische wijsheid, dat zich kenmerkt door 1) nieuwsgierigheid naar de concrete wereld van de ander, 2) het vermogen tot verbeelding om tot vergezichten te komen waar je samen naar kunnen verlangen en 3) het lef om te tasten, om te proberen en experimenteren. ‘Een nieuw concept? Nee, al bedacht door Aristotoles’, zo lichtte Hans Peter lachend toe.

(tekst gaat door onder de foto)

 

Dit is slechts een korte weergave op hoofdlijnen van het verhaal van Hans Peter Benschop. Hij heeft het verhaal uitgeschreven voor ons. Lees het en laat je inspireren tot praktische wijsheid!

Link: Herstel van het doe-vermogen door Hans Peter Benschop.

[1] De documentaire Brommers kiek’n is nog terug te kijken bij de VPRO. Brommers kiek’n – 2Doc.nl

Inspirerende veldsessies. In beweging met…

In 9 inspirerende veldsessies namen onze inspiratoren; boer, ecoloog, data-analist, journalist, rentmeester of kunstenaar, ons mee in de beweegredenen waarom zij in beweging zijn. De drie kenmerken van praktische wijsheid van Hans Peter werden direct in de praktijk gebracht. Door oprecht geïnteresseerde vragen aan de jonge boeren Gerjan Roetert en Giel Aalbers, journaliste Chantal Everaardt en data-analist Arnout Heuven. Door het trainen van de verbeelding met kunstenares Marieke de Jong en onze eigen Jaap Starkenburg, die vertelde hoe Keizersrande ooit startte met een droombeeld en uiteindelijk 10 jaar later werkelijkheid werd. Door het landschap af te tasten: met de bodemdrukmeter van bodemboer Herman Menkveld, met het visnet van Mark Hoksberg, door de ogen van plantendeskundige Gerrit Hendriksen en met de waterbuffels van Emma Vlaanderen en Olivier Schutzelaars.

Onze beweegcoaches Sandra en Liëla zorgden dat iedereen in beweging kwam, fysiek op tijd bij de juiste sessie was, maar ook mentaal door de belangrijkste vraag van de dag: welke stap ga jij morgen zetten?
(tekst gaat door onder foto)

 

Met innerlijk passie in beweging!

Erben Wennemars sloot de middag af. Hij nam ons mee in wat er echt toe doet. Dat waar je je ten volste voor wil inzetten. Want alleen vanuit een innerlijke passie kun je alles geven om doelen te bereiken en uiteindelijk een winnaar zijn. Hij vertelde hoe hij na zijn actieve schaatscarrière verward was. Dat hij altijd dacht dat hij zo veel mogelijk medailles wilde halen om zo beroemd te worden… maar dat hij daar eigenlijk niets bij voelde nu het zo ver was. De werkelijke passie voor het schaatsen zo ontdekte hij, dat is wat voor hem telt. Het verlangen naar een geluksgevoel van vroeger, dat hij kreeg als er zich een vorstperiode aandiende, het krakende ijs op het weiland van de schaatsvereniging waar zijn vader en moeder zo veel liefde voor hadden en zo veel tijd aan besteedden.

Een prachtige parallel naar het verhaal van Hans Peter Benschop. De inzet en drive om keihard te willen trainen en schaatsen, om een winnaar te willen zijn, komt bij Erben ook uit de echte, concrete wereld, uit een verlangen naar geluk en uit heel veel trainen. Hij geeft ons dan ook mee: je kunt geen topprestaties leveren enkel en alleen omdat anderen (het publiek of de samenleving) dat van je verlangen. Alleen dat waar jij van droomt, jouw passie kan je in beweging zetten en uiteindelijk tot topprestaties brengen.

Duiding

En dan is de vraag: hoe vinden we met elkaar die passie om samen in beweging te zijn vanuit praktische wijsheid?Een beweging naar een duurzaam landelijk gebied die niet te vatten is in een blauwdruk vooraf, daarvoor is de werkelijke wereld veel te complex. Dat betekent dat we vanuit lef en leervermogen stappen moeten zetten.

 

Tijdens het symposium liet Judith Snepvangers het inspirerende beeld van een zwerm spreeuwen zien. Schijnbaar onvoorspelbaar, zonder blauwdruk of handleiding, lukt het hen in fantastische patronen te vliegen. Uit de wetenschap is bekend dat spreeuwen slechts bezig zijn met 2 dingen: niet botsen met de 7 vogels in je directe omgeving en allemaal ongeveer even snel vliegen. Wij moeten durven met elkaar op reis te gaan als een zwerm spreeuwen, met een voor iedereen haalbare snelheid en met continue bijsturing op basis van onze gezamenlijke zintuigen.. op basis van kennis, metingen en nieuwe inzichten, die we samen onderweg opdoen.

We hopen dat we geslaagd zijn in het doel van ons symposium en dat deze terugblik daaraan bijdraagt: de deelnemers en lezers te inspireren in beweging te komen.

 

Nieuwsbrief