Buffels in uiterwaarden Keizersrande

Vanaf de eerste helft van 2023 gaan waterbuffels het beeld van de uiterwaarden bij Deventer verrijken. Emma Vlaanderen en Olivier Schutzelaars van Boer ’n Buffel settelen zich met hun kudde van 40 Aziatische waterbuffels op Natuurderij Keizersrande aan de IJsseldijk in Diepenveen. Deze ondernemende natuurboeren gaan hier op biologisch dynamische wijze boeren. Zij zetten hiermee het gedachtegoed van de Natuurderij voort door samen met de buffels natuur, landbouw, ecologie, economie en recreatie te verenigen.  

Wegens het vertrek van pionier Annette Harberink per eind december 2022, startte IJssellandschap de zoektocht naar nieuwe ondernemers voor deze unieke plek in de uiterwaarden. Uit de uitgebreide selectieprocedure zijn Emma en Olivier als beste kandidaten naar voren gekomen. Judith Snepvangers, directeur IJssellandschap: “Het enthousiasme en de drive van deze jonge ondernemers sluit goed aan bij het gedachtengoed van ‘boeren voor natuur’ op de Natuurderij. De waterbuffels passen bij het natuurbeheer in de uiterwaarden. Ze houden van schraal voer en kunnen grote delen van het jaar buiten zijn. Bovendien ontwikkelt Boer ’n Buffel de komende jaren op het erf nieuwe (publieks)activiteiten om de verbinding tussen natuur en landbouw en boer en bewoners te versterken. We hebben er alle vertrouwen in dat deze ondernemers met hun buffels én de natuurwaarden van het gebied een prachtig bedrijf neerzetten, met toegevoegde waarde voor mens, dier en natuur”.

Diep gekoesterde wens
Emma en Olivier verhuizen hun bedrijf Boer ’n Buffel van Amstelveen, waar zij land pachten van de Protestantse Diaconie Amsterdam, naar het Sallandse IJssellandschap. Met weemoed, al verheugen ze zich ook op het wonen in Salland. Emma: “Het is mooi boeren in Amstelveen en ook spreken de charitatieve projecten waar we hier bij betrokken zijn ons aan. Maar als  ondernemers van niet-boeren komaf is het een uitdaging om een passende boerderij te vinden voor de lange termijn. Met Natuurderij Keizersrande gaat deze diep gekoesterde wens in vervulling. Het biedt ons de rust om met de mogelijkheden die Keizersrande biedt het bedrijf door te ontwikkelen en verder te vormen passend bij de omstandigheden in de uiterwaarden”.

Waterbuffels langs de IJssel
Voor de recreant zal er met uitzondering van de imposante buffels die er gaan grazen, niet direct veel veranderen aan het beeld van de uiterwaarden. Het eerste jaar wordt er wél gekeken naar hoe de dieren zich efficiënt en veilig door het gebied kunnen bewegen. Daarmee kan de padenstructuur beperkt veranderen.  Olivier: “Aziatische waterbuffels zien er imposant uit maar zijn over het algemeen juist heel goedmoedig. Ten opzichte van regulier melkvee zijn ze wat nieuwsgieriger en minder schrikachtig. Omdat ze niet kunnen zweten hebben ze bij temperaturen boven de 22 graden water nodig om koel te blijven, een (modder)poel of sproeier is al genoeg. Een mooi beeld in de uiterwaarden, denken wij”.

Regionale afzet
De eerste tijd nemen Emma en Olivier de tijd om zich in te werken en de plek eigen te maken. Olivier: “We starten in eerste instantie met vleesverkoop aan huis, kleinschalige recreatie in de vorm van een natuurwoning in de huidige boerderij, en we gaan de educatie-tak opstarten. Dat breiden we in de tijd uit. Vanaf 2024 verwachten we te starten met het melken van de kudde. De melk en de kaas die we ervan maken, verkopen we regionaal. Naast het beheren van de uiterwaarden is er de wens om op termijn bijzondere biologische akkerbouwproducten te gaan telen”.  Emma: “Maar eerst gaan we ons samen met de buffels settelen en buurt maken. In het voorjaar plannen we een publieks open dag, dan is iedereen welkom om te komen kijken”.

Zie ook eerder bericht: Ondernemer gezocht voor Natuurderij Keizersrande – IJssellandschap

Nieuwsbrief