In Beweging met Solis

WANDELINGEN MET EEN VERHAAL!
IJssellandschap en Zorggroep Solis kennen beiden dezelfde voorgeschiedenis vanaf 1267 met het ontstaan van het Heilige Geest Gasthuis. Vanuit dit gemeenschappelijke verleden is er tussen Solis en IJssellandschap altijd een band gebleven. Graag zoeken we gezamenlijke projecten op en in dat kader is in 2014 op initiatief van Jaap Starkenburg, directeur IJssellandschap en Ko Portengen, voormalig directeur/bestuurder Zorggroep Solis, gestart met wandelingen in de natuur van IJssellandschap voor ouderen van Solis.  De Beweging. Met busjes van Solis, met vrijwilligers ,  met verhalen vertellers vanuit IJssellandschap die onderweg vertellen over de natuur en cultuurhistorische feiten en met een wandeltrainer die oefeningen doet onderweg. 2 x per jaar 10 ochtenden heerlijk door de bossen struinen. De basis van dit project is het wetenschappelijke bewezen feit dat bewegen voor ouderen heel belangrijk is om de conditie en daarmee het algehele welzijn te verbeteren.

Hieruit is in 2015 tevens het Beweegonderzoek DOET ontstaan. Een onderzoek dat vanuit Solis wordt geïnitieerd, uitgevoerd door het lectoraat Gezondheid en Bewegen van Saxion Hogeschool en de afdeling Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit en mede gefaciliteerd door IJssellandschap. 1 x per jaar wordt er 26 weken in groepsverband (nu in 2016 4 (!) groepen) gewandeld op de landgoederen van IJssellandschap met een fysiotherapeut als wandeltrainer en een vrijwilliger van IJssellandschap als verhalenverteller. Tevens dienen de deelnemers 1 x per week thuis te oefenen olv een mantelzorger en gaan ze een dagdeel naar een gymzaal. Deelnemers aan dit onderzoek zijn thuiswonende mensen met geheugenverlies/beginnende dementie waarbij onderzocht wordt welke invloed bewegen heeft op het cognitieve vermogen van de deelnemers.
Met dit initiatief geven IJssellandschap en Zorggroep Solis hun oorspronkelijke en historische verbintenis vanuit 1267 (!) opnieuw inhoud.

Omdat de deelnemers na 26 weken Doet uitstromen uit het programma is er voor hen in 2016 weer een nieuw project opzet te weten BAS. Bewegen bij Sportverenigingen. Hierbij gaan de deelnemers met geheugenbeperking na het traject DOET  trainen bij de sportvereniging, meer specifiek bij SV Helios. Helios en Solis hebben de handen in een geslagen en twee keer per week een prachtige beweegprogramma ontwikkelt onder leiding van trainers. IJssellandschap zal in het voorjaar samen met de wandeltrainers de mensen weer mee het bos in nemen.

We zijn trots op de mooie samenwerking tussen IJssellandschap, Solis en Sv Helios en hopen dat in de toekomst nog meer sportverenigingen het voorbeeld van Helios zullen volgen en hun deuren open zetten voor de kwetsbare groep ouderen.