BosProject Dimence

Tijdens het Koninklijk bezoek vond er in de zichtas van landgoed De Haere een ontmoeting plaats tussen het Koninklijk paar en de deelnemers aan het BosProject van Dimence. Ondanks dat het BosProject al 8 jaar een waardevolle samenwerking is tussen het klinische gedeelte van het Specialisitisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) van Dimence en IJssellandschap is het bij nog niet veel mensen bekend. Tijd om daar verandering in te brengen!

De stap naar (vrijwilligers)werk verkleinen
Binnen het SCOS worden mensen met autisme spectrum stoornissen of ADHD behandeld. Voor veel klinische patiënten binnen het SCOS is de stap om (vrijwilligers)werk te gaan doen erg groot. Als onderdeel van het dagactiviteitenaanbod binnen de klinische omgeving biedt het SCOS het BosProject aan. Door het BosProject wordt een veilige setting gecreëerd waarin de deelnemers vrijwilligerswerk kunnen starten onder autismedeskundige begeleiding van vakbegeleider Tim Lek.

Op weg naar zelfstandigheid
Binnen het project kan goed geobserveerd worden in hoeverre de deelnemer in staat is om zelfstandig (vrijwilligers)werk te verrichten en waar ontwikkelpunten liggen. Deelnemers maken deze stap naar de maatschappij onder begeleiding met als doel om daarna eenvoudiger zelfstandig (vrijwilligers)werk of een opleiding op te pakken.
Verder wordt letterlijk de leefwereld van de deelnemers vergroot omdat zij de klinische omgeving van het specialistisch centrum in Deventer verlaten en op grote afstand hiervan zelfstandig aan het werk gaan.

Naast ‘gewoon fysieke arbeid’ leveren, worden er aan deze activiteit doelen gekoppeld, met het oog op een toekomst met een betaalde baan. Hiermee is de activiteit een positieve invloed binnen het behandeltraject van de deelnemers. Ondanks dat er geprobeerd wordt om de activiteit zo in te richten dat deelnemers zich veilig voelen, kan het een veeleisende activiteit zijn: er worden veel vaardigheden gevraagd van de deelnemer, bijvoorbeeld: op tijd komen, samenwerken met mensen en zelfredzaamheid door de afwezigheid van de mogelijkheid om zich terug te trekken in de eigen kamer / appartement.

Samenwerking IJssellandschap en Dimence
IJssellandschap streeft naar vruchtbare samenwerking met veel diversiteit in de doelgroep. De samenwerking met Dimence past naadloos bij onze geschiedenis, die diep geworteld is in de zorg in Deventer. Naast de autisme deskundige begeleiding is er daarom ook altijd begeleiding aanwezig vanuit de stichting IJssellandschap. Gerrit Riezebos, terreinmedewerker Park, is het vaste aanspreekpunt voor het BosProject. Gerrit bereidt klussen voor en helpt mee met het opstarten ervan. Samen met hem genieten de deelnemers van het koffiemoment. Daarnaast geeft Gerrit de deelnemers het vertrouwen dat zij van meerwaarde zijn in het onderhoud van het prachtige landgoed rondom de Haere.

De samenwerking loopt inmiddels acht jaar. Dit feit bewijst dat de samenwerking voor alle partijen loont, voor IJssellandschap, het SCOS maar vooral voor de klinische cliënten van het SCOS. Een klinische behandeling duurt vaak niet langer dan 24 maanden. Nieuwe klinische patiënten blijven zich opgeven voor deelname aan dit geweldige project waardoor het kan blijven bestaan!

Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen
Het SCOS en de specialistische klinische afdelingen bieden behandelingen, diagnostiek en consultaties voor complexe problematiek op het gebied van autisme spectrum stoornissen (ASS) en ADHD. Het SCOS werkt mee aan de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden en biedt deskundigheidsbevordering voor professionals en studenten. Het voert praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit in samenwerking met academische centra en collega instellingen in binnen- en buitenland. Het SCOS ernaar de kwaliteit van diagnostiek en behandeling voor mensen met autisme en ADHD te verbeteren. Het SCOS is onderdeel van Dimence, een organisatie die (hoog)specialistische geestelijke gezondheidszorg biedt in Overijssel.

2021 Tim Lek/Maaike van Keeken – Poot/ JN
foto Jan van Aest

Wil je weten wat Carl, deelnemer aan het Bosproject van het bezoek van de Koning vond, klik HIER (je wordt omgeleid naar facebook).